Lavrov azərbaycanlılara rus dili və mədəniyyətinə qayğısına görə təşəkkür edib

0
410
BAKU, AZERBAIJAN - DECEMBER 3, 2019: Azerbaijan's Foreign Minister Elmar Mammadyarov (L) and Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov during a press conference following Russian-Azerbaijani talks. Alexander Shcherbak/TASS Àçåðáàéäæàí. Áàêó. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Àçåðáàéäæàíà Ýëüìàð Ìàìåäúÿðîâ è ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâðîâ (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì âñòðå÷è. Àëåêñàíäð Ùåðáàê/ÒÀÑÑ

Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşdə Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Azərbaycanda rus mədəniyyətinə və dilinə diqqətlə yanaşdığına görə minnətdarlığını bildirdi.

“Rus dilinə və rus mədəniyyətinə göstərdikləri qayğıya görə dostlarımıza çox minnətdarıq. Qeyd edirik ki, Azərbaycanda rusdilli təhsilə ənənəvi olaraq tələbat var” dedi çərşənbə axşamı keçirilən birgə mətbuat konfransında.

Lavrov qeyd edib ki, ölkədəki çox sayda məktəb və universitetdə rus dili tədris olunur.

“Humanitar əməkdaşlığa gəldikdə, nümunəvi əməkdaşlığımızı düşünürük. Bu il Azərbaycanda Rusiya Mədəniyyəti Günlərini keçirdik. Ölkəmizdə Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərinin 2020-ci ilin birinci yarısına planlaşdırıldığını” Rusiya XİN başçısı iaçıqlama verdi.

Lavrov azərbaycanlı həmkarını da Rusiyaya səfərə dəvət edib.

“Mən həmkarımı və dostumu Rusiyaya müntəzəm səfərə dəvət etdim” deyən nazir Mamedyarovla birgə mətbuat konfransında deyib: “Qarşıdakı forumlarda, o cümlədən bu həftə [5-6 dekabr] Bratislavada ATƏT Nazirlər Şurasında görüşməklə əməkdaşlıq edəcəyik ”

Bundan əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan hakimiyyətinin öz ölkələrində rus dilinin populyarlaşmasına verdiyi böyük əhəmiyyətə diqqət çəkdi. Onun sözlərinə görə, “bu, keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrindən biridir. Burada rus mədəniyyətinə və rus dilinə münasibət ən yüksək səviyyədə qorunur.”

Dinlərarası əməkdaşlıq
Lavrovun fikrincə, Moskva və Bakı müxtəlif dinlərin, xüsusən də pan-Avropa məkanında birgə yaşamaq və əməkdaşlıq nümunəsi ola bilər.

“Qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiya və Azərbaycan müxtəlif dinlərin, ilk növbədə xristianların və müsəlmanların birgə yaşamasının, əməkdaşlığının bir nümunəsidir” deyən Rusiya xarici işlər naziri dedi: “Həqiqətən ümid edirik ki, qurduğumuz bu nümunə daha geniş şəkildə qəbul ediləcəkdir o cümlədən həftənin sonunda Bratislavada keçiriləcək ATƏT Nazirlər Şurasına hazırıq. Bu mövzu çox vacibdir. ”

Bununla əlaqədar olaraq Lavrov, Rus Pravoslav Kilsəsinin Pramatı, Moskva və Bütün Rusiya Patriarxı Kirillin dünyanın dini liderlərinin ikinci Bakı sammitində iştirak etmək üçün bu yaxınlarda etdiyini xatırlatdı. “Bu, azərbaycanlı dostlarımızın çox vaxtında və çox vacib təşəbbüsüdür”, – nazir əlavə edib.