Medvedev və  Vyetnamın Baş naziri arasında telefon danışığı baş tutub

0
4551
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 16, 2019: Russia's Prime Minister Dmitry Medvedev during a meeting with his deputies at Gorki residence. Dmitry Astakhov/POOL/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ íà ñîâåùàíèè ñ âèöå-ïðåìüåðàìè ÐÔâ ïîäìîñêîâíîé ðåçèäåíöèè "Ãîðêè". Äìèòðèé Àñòàõîâ/POOL/ÒÀÑÑ

Rusiyanın Baş naziri Dmitri Medvedev və Vyetnam Hökumətinin Baş naziri arasında telefon danışığı baş tutub. Danışıq zamanı ikitərəfli ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın aktual məsələlərini müzakirə edilib. Bu barədə Rusiya Hökümətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
“Vyetnam tərəfinin təşəbbüsü ilə Rusiyanın Baş naziri Dmitri Medvedev ilə Vyetnam Sosialist Respublikası Hökumətinin Baş naziri Nquyen Suan Fuk arasında telefon danışığı baş tutdu” – deyə, mətbuat xidmətindən verilən məlumatda deyilir.
Bildirilir ki, hökumət başçıları Rusiya-Vyetnam ticari-iqtisadi, sənaye, enerji, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə birgə layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə ediblər.