Putin Avstriya ilə ikiqat vergiyə qarşı konvensiya protokolunu təsdiqlədi

0
624

Rusiya prezidenti Vladimir Putin, gəlir və kapitala görə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Rusiya-Avstriya konvensiyasını ratifikasiya edən qanunu təsdiqlədi.
Konvensiyanı tənzimləmənin zəruriliyi iqtisadi fəaliyyətin dəyişdirilmiş şərtləri, Rusiya Federasiyası və Avstriya qanunvericiliyində dəyişikliklər, ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafı və beynəlxalq vergi tendensiyaları, o cümlədən məlumat mübadiləsi ilə bağlıdır.
İkili Rusiya-Avstriya investisiya əlaqələri ilə məşğul olan təşkilatlar üçün, mənfəətdə dividend vergisi dərəcəsi 5% səviyyəsində müəyyən edilir ki, dividendlərin ödənilməsi üçün şirkətin kapitalının ən azı 10% -i mülkiyyətidir.
Bu, nəyin ki böyük, həm də orta və kiçik şirkətlər üçün, tətbiq etməyə imkan verəcək.