Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ın Nord Stream 2-yə qarşı təhdidlərinə cavab verdi

0
217
RF ABŞ-a “ŞIMAL GÜNÜ 2” QARŞI SANKSİYALARIN BAŞLANMASI ÜÇÜN XÜSUSİ ƏHƏMİYYƏT VERMİR.